Contact us

HONG KONG OFFICE:
Address:2/F.,1F Mai Po Tsuen,San Tin,Yuen Long,N.T
Tel:(852)2341 8379 (6 line
Fax:(852)2482 6384
Email:fatfai@fatfailogistics.com
ContactMr. Chan Fan Fat

 

SHEN ZHEN OFFICE:
Address:903,Imperial court ,Emperor city plaza,Dahuang port,ShenZhen
Tel:(0755)8369 3550
Fax:(0755)8369 3550